Release engineering

Vanuit verschillende oogpunten is het belangrijk om focus te hebben op de release engineering van software. Allereerst is dit van directe meerwaarde voor de kwaliteit waarmee software wordt verbeterd, doordat het release proces stabiel en betrouwbaar wordt. Daarnaast ontstaan er minder (menselijke) fouten door het volledig automatiseren van het proces. Daarbij zorgt een volledig geautomatiseerd proces voor het opleveren van software aanpassingen of updates naar test- en productieomgevingen direct voor een snellere time-to-market door een efficiënt proces.

CI/CD

CI/CD is een manier om applicaties of updates aan software volledig geautomatiseerd op te leveren. Juist wanneer meer of grotere ontwikkelteams werken aan applicaties kan dit namelijk zonder automatisering erg uitdagend, foutgevoelig en vooral vertragend werken. Het doel van CI (Continuous Integration) en CD (Continuous Development of Deployment) is dat code sneller en met minder fouten wordt geleverd in de productieomgevingen. Dit zorgt namelijk voor een directe toename van productiviteit en een snelle time-to-market. Dit geeft veel waarde om sneller met de applicatie live te kunnen of de concurrentie voor te blijven.

GitLab en Azure DevOps

Organisaties die werken of overwegen te gaan werken met GitLab en/of Azure DevOps kunnen wij direct helpen bij het opzetten of verbeteren van hun pipelines. Wij richten ons daarbij bijvoorbeeld op automatische tests op het gebied van kwaliteit, performance of beveiliging. Daarnaast richt het verder automatiseren van het proces zich op het compileren van applicaties, het automatisch deployen en het uitvoeren van automatische updates via Renovate. Alle automatisering van de pipelines heeft als doel om processen te versnellen en minder foutgevoelig te maken.

Waarom Thesio betrekken bij jullie Release Engineering?

Ervaren specialisten die kunnen helpen bij het automatiseren van jullie pipelines.
Relevante kennis van GitLab en Azure DevOps.
Creëer pipelines waarmee jullie updates sneller en met minder fouten kunnen doorvoeren.

Technology

GitLab

We use GitLab as a tool to bring applications live in an AWS environment from collaborative development in a fast and quality way and manage code consistently within the team.

Veelgestelde vragen

No items found.
Close modal popup icon

We are happy to help you

0031 88 22 23 800 / info@thesio.eu

Thank you! Your message has been received in good order.
Oops! Something has gone wrong.
The mandatory cookie notice, because we too use cookies. Although we do so to a very limited extent. When 'Accepting' we temporarily place some cookies for improving and analyzing website usage. Want to know more? View our Privacy Policy.