From idea to digital strategy

Do you have a good or unique idea? We help you turn it into an equally good digital strategy. The foundation of any successful digital product, be it a software application, e-commerce solution or smart integration. The basis always remains the same. Together we explore and answer the questions that really matter: what, why, for whom, where, how? With each answer, we get closer to the core of your product. Step by step, we develop your idea into a validated concept, complete with proposition, business model and overall digital strategy.

Business model and concept development

How do you get your concept off to a flying start and what is the business model, both now and in the future? We help you ask the right questions and think with you to formulate concrete, well-founded answers. Of course, we do this not only on the basis of our gut feeling or experience but also on the basis of thorough market research, competition and target group analysis. We then put our heads together to use our collective knowledge, enriched with new insights and data, to develop a validated concept and sustainable business model.

Sparring with experienced business developers

For more than 10+ years we have been helping various companies, from corporates to start-ups and everything in between, to digitize or digitally accelerate. This experience has taught us that almost every project stands or falls with a good digital strategy and the right choices regarding the concept or business model. Our business development specialists know better than anyone else what to look out for because they have been or still are entrepreneurs themselves. Are you struggling with the development of your idea, digital strategy or digitalization plan? Then this is the place for you.

Validated concepts, complete with proposition and a sustainable business model. Work with Thesio as your "business kick-starter.

Strategic advice from experienced online entrepreneurs
10+ years successful in developing digital products
Broad expertise and a large network for building your business

Technology

No items found.
Veelgestelde vragen

Voordat je jouw concept, businessmodel of digitale strategie laat ontwikkelen

Waarom investeren in een digitale strategie?

Een goede (digitale) strategie is de basis voor het creëren van een succesvol bedrijf, product of dienst. De strategische keuzes die hierin worden vastgelegd geven richting aan de toekomst, bieden houvast tijdens ontwikkelingen en zorgen ervoor dat ambities uitgroeien tot doelstellingen die achteraf geëvalueerd kunnen worden. Een digitale strategie is daarmee onmisbaar voor het behalen en behouden van een optimaal bedrijfsresultaat. ‘Zonder strategie geen richting, en zonder richting geen resultaat.’

Wat is een businessmodel?

Een businessmodel is een (idealiter) korte maar vooral duidelijke en krachtige omschrijving van de wijze waarop een bedrijf of product waarde creëert voor de klant of gebruiker. Daarmee wordt antwoord gegeven op vragen als: wie zijn de beoogde klanten, wat is het aanbod en waarom wilt de klant het hebben (waardepropositie), hoe wordt het gemaakt of geleverd (waardeketen) en wanneer levert het geld op (verdienmodel)?

Als hulpmiddel kan het ‘Business Model Canvas’ (BMC) worden gebruikt. Dit model hanteert negen bouwstenen om te komen tot een goed businessmodel:

 1. Klantsegmenten.
 2. Waardepropositie.
 3. Kanalen.
 4. Klantrelaties.
 5. Inkomstenstromen.
 6. Key resources.
 7. Kernactiviteiten.
 8. Key Partners.
 9. Kostenstructuur.

Wat houdt conceptontwikkeling in?

Conceptontwikkeling is het proces waarbij een innovatief idee, ambitie of doelstelling wordt omgezet tot een realiseerbaar plan, product of dienst. Dit door manieren te bedenken hoe hier een concrete invulling aan kan worden gegeven en vervolgens de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. Het doel van conceptontwikkeling is om in te kunnen inschatten of te onderbouwen waarom het wel of niet interessant is om een idee verder uit te werken.

Wat is een gevalideerd concept?

Een gevalideerd concept is een concept dat is getoetst op basis van haalbaarheid en waarvan wordt gezegd dat deze voldoende interessant is om verder uit te werken of te realiseren. Validatie houdt in dat geval ook in dat er marktonderzoek is verricht en dat er een potentieel winstgevend business- en verdienmodel aan vastzit.

Welke onderwerpen komen terug in een digitaliseringsplan?

Een digitaliseringsplan heeft tot doel de huidige en de gewenste situatie met betrekking tot een digitale transformatie of digitalisering in kaart te brengen. Daartoe komen ten minste onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Probleemomschrijving.
 • Doelstelling, criteria en prioriteiten.
 • Huidige technologie en infrastructuur.
 • Voorkeuren m.b.t. de nieuwe technologie of infrastructuur.
 • Werkprocessen en databronnen.
 • Richtlijnen en standaarden.
 • Uitdagingen, uitsluitingen en randvoorwaarden.
 • Planning en verantwoordelijkheden.
Close modal popup icon

We are happy to help you

0031 88 22 23 800 / info@thesio.eu

Thank you! Your message has been received in good order.
Oops! Something has gone wrong.
The mandatory cookie notice, because we too use cookies. Although we do so to a very limited extent. When 'Accepting' we temporarily place some cookies for improving and analyzing website usage. Want to know more? View our Privacy Policy.